vel-vandede mangoerMangoer kan bedst li' godt vejr. Hvis det regner for meget eller for lidt, har de svært ved at gro. De fleste af vores mangoer kommer fra Indien, som har en hel sæson kun med regn – derfor ville vi gerne hjælpe vores mangolandbrug med at få det bedste ud af det hele. Det gjorde vi ved at oplære dem i bæredygtige metoder til at spare på vandet. Ting som opbygning af jordbunden, hvor mulden opbygges rundt om mangotræerne på en speciel måde, så jorden bedre holder på vandet, træet forbliver sundt og giver nogle meget bedre mangoer.

Efter at vi havde talt med landmændene, fandt vi også ud af, at måden de brugte plantebeskyttelsesmidler på var et problem. At bruge de rette midler på de rigtige tidspunkter (og på en ordentlig måde) er virkelig, virkelig vigtigt og noget, vi kunne hjælpe dem med.

For at sikre os at landmændene dyrkede deres mangoer så bæredygtigt og sikkert som muligt, indgik vi et samarbejde med dem for at løse problemerne. Efter nogle år kunne vi sammen med en gruppe landmænd udrulle et nyt værktøj (Farm Sustainability Assessment), som definerer de rammer, de skal følge.

sourcing mangoes


gode idéer bærer frugt

Siden da har vi erfaret, at de bæredygtige tiltag har gjort en stor forskel. Opbygning af jordbunden har været en stor succes, og vi har lært landmændene, hvordan de bruger plantebeskyttelsesmidler mere målrettet og rettidigt. Det betyder sundere frugter, flere sikrere landbrug og arbejdsforhold og en 80% besparelse på plantebeskyttelsesmidler.

Vi har også sikret bedre arbejdsforhold ved at sørge for toiletforhold og opsætte containere til opbevaring af affald fra plantebeskyttelsesmidlerne. Det har gjort det lettere for landbrugene at finde folk og holde på dem.

Det bedste er, at de landmænd, der brugte de nye metoder, fik 48% mere i udbytte af deres marker i forhold til dem, der ikke gjorde. Og det er kun begyndelsen. Nu har vi tænkt os at opgradere vores bæredygtige mangoprogram til også at indbefatte træning i bedre ledelse. Det vil opmuntre landmændene til selv at komme på endnu bedre idéer til, hvordan de kan gøre deres mangoer endnu mere bæredygtige og forbedre de ting, der virkelig betyder noget for dem.