klimatforandrerevores rejse mod at blive CO2-neutrale


climate changers header


Medmindre du har boet under en sten eller har haft dit hoved begravet i sand, har du nok hørt, at vi alle sammen er havnet midt i en enorm klimakrise. Klimaforandringer er en af de største udfordringer, vi står overfor, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe dem. Det er grunden til, at vi sammen med hundredevis af andre B Corp-virksomheder, har besluttet os for at blive CO2-neutrale i 2030 (og gerne før).

For at nå vores mål forsøger vi at mindske vores CO2-udledninger på alle fronter, og vi er også gået i gang med at bygge en af de mest bæredygtige produktioner i verden. Den skal ligge i Rotterdam og kommer til at skære millioner af kilometer væk i transport, bruge langt færre ressourcer og køre på 100% vedvarende energi.så langt, så godt

2004

Med hjælp fra Edinburghs Centre for Climate Change blev vi den første virksomhed i Storbritannien, der kortlagde vores CO2-aftryk.

2004

2006

Sammen med Carbon Trust prøvede vi at sætte tal på vores emballagers CO2-aftryk. Det var en udmærket idé, men nogle årtier for tidligt.

2006

2007

Vi skar en stor bid af vores CO2-aftryk ved at producere alle vores flasker af 100% rPET. Du kan læse mere om vores syn på plast i afsnittet om at være genbrugsaktivister.

2007

2010

Endnu engang kortlagde vi vores CO2-aftryk. Resultaterne tvang os straks til at tale med vores produktioner om, hvordan de kunne reducere deres CO2-udledninger. Vores største produktion (dengang) besluttede at skifte til 100% vedvarende energi.

2010

2015

Vi skabte en lang række forandringer i vores logistik. Forandringerne indbefattede at skifte til grønnere former for transport (for eksempel toge fremfor lastbiler) og at finde mere effektive ruter.

2015

2017

Vi fandt ud af, at forandringerne tilbage i 2015 betød, at vi havde skåret næsten 2 millioner kilometer væk i transport. Vi fejrede resultatet ved at kortlægge vores CO2-aftryk endnu engang.

2017

2019

Endnu engang kortlagde vi vores CO2-aftryk, og denne gang besluttede vi at blive CO2-neutrale i 2030. Vi annoncerede beslutningen sammen med vores B Corp-venner på COP25 i Madrid. Olé.

2019 - 2030 plan

2020

Vi gik i gang med vores største CO2-sænkende projekt til dato – nemlig at bygge en ny CO2-neutral produktion i Rotterdam. På trods af mange forsøg på at kalde den Fruity McFruitface endte vi med at kalde den Blenderen.

2020 the blender


hvor vores CO2-forbrug kommer fra

climate changers headerhvordan vi reducerer vores udledninger

(fra farm til køleskab)


nedskæring af CO2 i vores landbrug

Vores ingredienser udgør størstedelen af vores CO2-aftryk. Sidste gang vi kortlagde vores udledninger, udgjorde ingredienserne 42%. For at sikre at vi får det tal så langt ned som muligt, har vi sat os et mål om at reducere  CO2-udledninger i forbindelse med vores ingredienser med 5% per drik inden 2023. Det gør vi gennem vores innovationsfond for vores landbrug – en pose penge på ca. 100.000 euro, som hjælper landbrugene med at forbedre biodiversiteten og arbejdsforholdene samtidig med, at de nedbringer deres CO2. Vi samarbejder også med vores produktioner om at nedbringe energiforbruget igennem et særligt program for vores leverandører.

reduce emissions

flytter rundt på vores drikkevarer

Når vores ingredienser har forladt vores landbrug, bliver den næste portion kulstof udledt i forbindelse med produktion og transport. Her kan du finde ud af, hvad vi gør på den front:

• Vi transporterer så vidt mulig aldrig vores frugt med fly. Ved at bruge både udleder vi 86 gange mindre CO2 (som minimum).

• Vi bruger genbrugs- og plantebaseret plast i vores flasker. Disse typer plast har et lavere CO2-aftryk end jomfruplast lavet af olie.

• Vi forsøger hele tiden at mindske antallet af kilometer i transport (her spiller vores nye bæredygtige produktion en vigtig rolle), og vi er også gået over til transportformer med lavere CO2-udledninger, som for eksempel toge og søfart, hvor det er muligt. I Tyskland afprøver vi nu el-lastbiler. Tjekket, ik'?

moving our drinks around

grønnere biler og kontorer

Alle vores biler og kontorer er allerede CO2-neutrale. Vores hovedkontor kører på vedvarende energi, og vi bruger biogas. I de lande, hvor vi deler kontorer med andre, udligner vi energiforbruget for alle vores medarbejdere. I løbet af de kommende fem år vil vi også udskifte alle vores biler til el-biler. Indtil da udligner vi udledningerne og bliver ved med at finde på nye måder at gøre vores kontorer smarte og bæredygtige.

last leaver pulls lever

100%

af vores egne kontorer drives udelukkende af 100% vedvarende energikilder

fruit towers

80%

af vores drikke bliver blendet og hældt på flaske på fabrikker, der bruger genanvendelig energi

renewable electricity

42%

af vores CO2-aftryk kommer fra dyrkning, bearbejdning og transport af vores ingredienser

42 common

vores heltemodige leverandører

Hvis vi skal drive forretning på en mere ansvarlig måde, er det også nødvendigt, at vores leverandører gør det. Derfor har vi udviklet et program for vores heltemodige leverandører, der hjælper dem med at blive bæredygtige og mindske spild og gøre alle og enhver rigtigt gode til at huske at slukke lyset, når de forlader lokalet.

hero supplier

mindre spild, mindre forbrug

Kan du huske dengang din mor ikke ville lade dig forlade bordet, før du havde spist op? Det kan vi i hvert fald, og derfor gør vi nu også en stor indsats for, at ingen af vores drikke eller ressourcer går til spilde. Hvis vi har nogle drikke tilovers, vil vi sikre os, at de bliver nydt af mennesker, der har brug for det. Derfor har vi indgået samarbejder med virksomheder over hele Europa (for eksempel Neighbourly i Storbritannien, Phenix i Frankrig og Tafel i Tyskland og Østrig) om at få bragt overskudsdrikke ud til velgørende formål og lokale mennesker, der har brug dem.  

reduce waste

hvordan vi får balance i alt det resterende

Ved at gøre alt det, som vi allerede har nævnt, reducerer vi den mængde af CO2, der skal til for at producere vores drikke. Men indtil vi har fundet ud af, hvordan vi laver vores drikke helt uden at producere CO2 overhovedet, er vi nødt til at udligne resten.

CO2-udligning kan sammenlignes med et glas vand og en svamp. Hvis man forestiller sig, at vores årlige CO2-udledninger svarer til vandet i glasset, så svarer reducering af CO2 til, at der kommer mindre vand i glasset. CO2-udligninger svarer til, at man dypper svampen ned i vandet og suger vandet op.. Den mest populære måde at suge CO2 bort er ved at plante træer. Træerne optager CO2 og lagrer det efterhånden, som de gror. En anden måde er at investere i initiativer, der helt undgår drivhusgasser. Det kunne for eksempel være investering i energiformer, der erstatter fossile brændstoffer, eller projekter, der har til formål at bevare verdens naturlige CO2-slugere, som for eksempel verdens regnskove eller mose- og sumpområder.

Fra nu af og frem til 2023 samarbejder vi med de førende eksperter inden for CO2-udligning og træplantning om at lave vores egen klimaplan. Planen indbefatter, at vi både investerer i lokale initiativer (som at plante træer og bevare naturområder) og de mere globale projekter, der beskytter og genetablerer regnskoven i de områder i verden, hvor klimaforandringerne har størst indflydelse.


vores bæredygtige produktion

For at hjælpe os selv med at nå vores mål om at blive CO2-neutrale i 2030 er vi gået i gang med at bygge verdens mest bæredygtige produktion af små, sunde drikke. Den kommer til at ligge i Rotterdam og skal hedde Blenderen. Vi er helt oppe at ringe over den.

the blender