fitrFITR handler om fremtiden

Nogle folk bliver fit for fight ved at gå til yoga eller slubre levertran i sig. Vi foretrækker at gøre det igennem et program, der hedder FITR og indbefatter fire trin, som hjælper vores indkøbere med at risikovurdere nye ingredienser.

FITR står for First Look, Investigate, Trip and Recommendation. Ja, vi skulle jo nok have kaldt det FLITR, men det lød endnu mere underligt. Nå, men de fire trin i programmet hjælper os til at træffe gode beslutninger om indkøb af ingredienser i dag, sådan at alle vores leverandører lever op til internationale standarder for bæredygtighed i morgen. Eller i fremtiden i hvert fald. Så det er temmeligt vigtigt. Her får du et lille overblik over, hvad der sker i hvert trin.First Look

Hvis vores indkøbere opdager en ny ingrediens, som de gerne vil bruge i en af vores drikke, bruger de et online værktøj til at vurdere eventuelle risici forbundet med de lande, vi kunne købe ingredienserne fra.

an illustration of some binoculars

Investigate

Sammen med et konsulentfirma, der hedder Anthesis, undersøger vi, hvilke risici der kan være på otte områder: biodiversitet, vandforbrug, arbejdsrettigheder, tvangsarbejde, børnearbejde, lige rettigheder mellem køn, landbrugsarealer og konflikter og økonomisk ustabilitet. Derefter bruger vi vores indsamlede viden til at indgå dialog med potentielle leverandører for at høre, hvordan de håndterer eventuelle risici.

an illustration of a magnifying glass inspecting a long list

Trip

Vi besøger alle eventuelle nye leverandører for at få bekræftet, det vi har lært om dem. Vi drøfter de områder, hvor ting skal forbedres, og får en idé om deres engagement og lyst til forandring (hvis der er brug for det).

an illustration of a suitcase

Recommendation

Med udgangspunkt i vores undersøgelser og drøftelser lægger vi en plan for hver eneste af vores leverandører. For nogle indbefatter det regelmæssige besøg fra os og at blive en del af SAI-FSA (Sustainable Agriculture Initiative Farm Sustainability Assessment). Hvis en leverandør har en højere risiko, samarbejder vi med lokale for at implementere konkrete tiltag og skabe forbedringer. Hvis der er en meget høj risiko, overvejer vi, om man kan købe ingredienserne i et andet land eller fra en anden leverandør.

an illustration of a magnifying glass inspecting a long list